Välkommen till ALP-klubben


Seniorklubben för dig som varit anställd inom DeLaval- eller Alfa Laval-koncernen och din partner

Platser kvar till Riksteatern den 3 maj
Vill du följa med kontakta Ole Lind

Reservera gärna den 1 juni för en resa till Sala Silvergruva.

Mer information kommer inom kort.


Årsmötet 2017
ALP-klubbens styrelse har fått ny sammansättning
- Birgitta Asplund och Jan Appelsved är nya i styrelsen
- Inger Hane och Siw Klöwerås har avgått,
   men Siw fortsätter som suppleant i valberedningen

Nya styrelsen  Info från årsmötet    Ordföranden har ordet
Gympan i Alfahallen

I Alfahallen har vi gymnastik på tisdagar kl 09.30 under ledning av Kristina Görander. Efteråt samlas vi på överplanet och fikar, äter en medhavd matsäck och har en trevlig stund.


OBS!
Alfahallens entré är öppen för oss tisdagar 07.30 – 10.00.
En uppmaning från Alfa Laval: Släpp inte skolelever, den inpassering är skolans ansvar.


Se de lediga stugornaAlfa Lavals och DeLavals personalstiftelser
erbjuder seniorer i ALP-klubben att hyra fritidshus vid fjäll, kust och hav.
Läs mer

Info - Den 20 december 2016 sker dragningen för sommarens stugor

Se lediga stugor
Läs gärna ICA-kurirens artikel om Nerja


Är du intresserad av fler aktiviteter läs mer under rubriken Vad händer mer i menyn längst till vänster


Information från styrelsen
 • Använder du dator och har en e-postadress. Var vänlig och meddela din e-postadress till Hans-Göran Melander
 • Medlemsregistret kommer i fortsättningen att skickas ut via e-post. Vill du ha det via brev, hör av dig till Hans-Göran Melander
  Finns ingen e-postadress, kommer det som tidigare med posten.
 • Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrat 100 kr och betalas in till klubbens pg-konto 486 95 16-7 senast den 25 april 2016.
 • Från och med år 2012 gäller bindande anmälningar till ALP-klubbens aktiviteter. Efter sista anmälningsdag och betalningsdag återbetalas eller ombokas ingen avgift.
  Nya medlemmar 2017
 • Lars Östberg
 • Auri Sarlin Gilljam
 • Eva Johansson
 • Björn Johansson
 • Otto Hellekant
 • Ornella Colazio

Vad vill du läsa om på hemsidan?
Skriv några rader och skicka till hemsidesansvarig