Välkommen till ALP-klubben


Seniorklubben för dig som varit anställd inom DeLaval- eller Alfa Laval-koncernen och din partner


Reservera gärna den 31 augusti för Hemliga resan. Kostnad 600:- Inbjudan kommer senare.

Reservera gärna ett besök på Hamra Gård den 19 september. Läs mer under PÅ GÅNG

Reservera gärna även den 10 november för Höstfesten i Rönninge Folkets Hus.Årsmötet 2017
ALP-klubbens styrelse har fått ny sammansättning
- Birgitta Asplund och Jan Appelsved är nya i styrelsen
- Inger Hane och Siw Klöwerås har avgått,
   men Siw fortsätter som suppleant i valberedningen

Nya styrelsen  Info från årsmötet    Ordföranden har ordet
Gympan i Alfahallen
Sista Jympan för våren tisdagen den 23 maj

I Alfahallen har vi gymnastik på tisdagar kl 09.30 under ledning av Kristina Görander. Efteråt samlas vi på överplanet och fikar, äter en medhavd matsäck och har en trevlig stund.


OBS!
Alfahallens entré är öppen för oss tisdagar 07.30 – 10.00.
En uppmaning från Alfa Laval: Släpp inte in skolelever, deras inpassering är skolans ansvar.


Se de lediga stugornaAlfa Lavals och DeLavals personalstiftelser
erbjuder seniorer i ALP-klubben att hyra fritidshus vid fjäll, kust och hav.
Läs mer


Se lediga stugor
            
Är du intresserad av fler aktiviteter läs mer under rubriken
Vad händer mer i menyn längst till vänster

Information från styrelsen
 • Använder du dator och har en e-postadress. Var vänlig och meddela din e-postadress till Hans-Göran Melander
 • Medlemsregistret kommer i fortsättningen att skickas ut via e-post. Vill du ha det via brev, hör av dig till Hans-Göran Melander
  Finns ingen e-postadress, kommer det som tidigare med posten.
 • Medlemsavgiften för år 2017 är oförändrat 100 kr och betalas in till klubbens pg-konto 486 95 16-7 senast den 25 april 2017.
 • Från och med år 2012 gäller bindande anmälningar till ALP-klubbens aktiviteter. Efter sista anmälningsdag och betalningsdag återbetalas eller ombokas ingen avgift.
  Nya medlemmar 2017
 • Lars Östberg
 • Auri Sarlin Gilljam
 • Eva Johansson
 • Björn Johansson
 • Otto Hellekant
 • Ornella Colazio
 • Kent Sandberg
 • Monica Sandberg
 • Kerstin Wikström
 • Gunnar Wellmar
 • Leif Lindroth
 • Mariana Sjökvist
 • Christer Dahlin

Vad vill du läsa om på hemsidan?
Skriv några rader och skicka till hemsidesansvarig