ALP-klubben
Seniorklubben för dig som varit anställd inom DeLaval- eller Alfa Laval-koncernen och även för din partner
Välkommen till ALP-klubbens hemsida
Kontaktadress till ALP-klubben: medlemsinfo@alpklubben.se ALP-klubbens Plusgiro: 486 95 16-7 Hemsidesansvarig: hemsidesansvarig@alpklubben.se
Aktiviteter under hösten och vinter 2020
Medlemsinfo 3 i Coronatider ALP-klubben.
Här kommer en uppföljning av verksamheten i ALP-klubben. Coronatiden drar ut på tiden och i nuläget kommer hela höstens verksamhet att påverkas. Vad som sker nästa år är fortfarande ett oskrivet blad. Höstens aktiviteter: Augusti Den 25 augusti genomfördes en guidad promenad på Djurgården då ca 30 personer deltog. September ALP-klubbens golfmästerskap den 4 september då 10 pers. deltog Klubbträff på trädgårdsträff den 30 september då max 50 personer kan närvara. Då genomförs tipsrunda och därefter en måltid med samvaro och allsång. Gymnastiken på tisdagar har startats i september med ca 20 deltagare varje gång. November Vi arbetar med att hitta en lämplig aktivitet. December Julbord om Coronasituationen medger detta Förutom detta pågår fortfarande ”komma ut i naturen aktiviteter med cykel eller till fots” som sker via IFK Tumba’s och Tullinge SK’s arrangemang enligt modell ”Naturpasset”. Mer information finns på ALP-klubbens hemsida. Avgifterna kommer till fullo att subventioneras av ALP-klubben. Information om aktiviteter görs via utskick. Det går också att vara uppdaterad om vad som sker via vår hemsida. Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig höst, och ta tillfället att vara ute och njuta av vår underbara natur. ALP klubbens styrelse September 2020
Del 1, kontroll 1, 2, 3 och 4
INBJUDAN TILL UTEGYMPA PÅ TRÄDGÅRDSTORP
Det står nu klart att Alfahallen inte kommer att öppna för aktiviteter under de närmaste veckorna. I skrivande stund vet vi därför inte när tisdagsgympan i hallen kan köra igång igen. Då tisdagsgympan utan jämförelse är klubbens ”mesta” aktivitet har styrelsen utarbetat ett alternativ med utegympa på Trädgårdstorp under hösten. Vid ”dåligt” väder kör vi innegympa på Logen, men antalet är då begränsat till ca 20 personer av distansskäl.
Tid: Tisdagar kl 10.00 – 12.00, med start tisdagen den 1 september. Se hela inbjudan här.
I Gustav III:s fotspår i samarbete med Albatros Tisdagen den 27 oktober 2020 kl 11.00
Corona information från ALP klubben
Följ med ALP-klubben och Albatros guider Marcos Toledano (för er som var med till Italien hösten 2019 är han ett bekant namn) och Johanna i Gustav III:s fotspår. Samling: Slottsbacken kl 11.00 tisdagen den 27 oktober 2020 Kostar: 175:- för medlemmar, för medföljande icke medlemmar 325:- i mån av plats. Vid stort intresse kan anordnas en vandring till. Anmälan: är obligatorisk, begränsat antal platser max 20, först till kvarn gäller. Senaste anmälningsdatum 17 oktober till Birgitta Asplund bibbi.asplund@bredband.net eller tel 070-842-63-03. Betalning: senast 17 oktober på Pg 486 95 16 – 7, ange ”Gustav III” samt namn i meddelandefältet. Efter 17 oktober ingen återbetalning vid återbud. Kan någon överta platsen är det ok.
Corona läget, situationen har blivit sämre, fler personer berörs av smittan i vår region och det påverkar vår verksamhet. Vi hade räknat med att vi skulle kunna öppna upp mer verksamhet men det blir fortsatt sparsamt med aktiviteter. Våra huvudmän Alfa Laval och De Laval tycker att vi ska ha begränsad verksamhets omfattning som ligger i linje med Folkhälsovårdsmyndigheternas rekommendationer. Det innebär att endast två verksamheter genomförs under hösten, dels besöket på Liljevals och dels i Gustav 3;es fotspår( se bifogade bilagor). Vidare kommer gymnastiken att fortgå på Trädgårdstorp. Julbordet i december tror vi inte att vi kan arrangera på ett säkert sätt så det blir inställt för i år. Verksamheten 2021 får vi återkomma till längre fram. Med vänlig hälsning Ingmar Ståhlman
Inbjudan till Goodwins vackra Stockholm och Hilding Linnqvist på Liljevalchs Onsdagen den 11 november och torsdagen den 12 november kl 10.00
I början av 1900-talet blev Henry B Goodwin en ledande fotograf i Sverige och en pionjär inom svensk konstnärlig fotografi. Hans många utställningar och publikationer imponerade starkt på samtiden. I 1920 publicerade han praktvolymen Vårt vackra Stockholm, vilken blev en av de mest exklusiva fotoböcker som skapats i Sverige. Med utställningen av samma namn firar Liljevalchs 100-årsminnet av publiceringen av denna praktvolym. På grund av restriktioner i samband Corona pandemin är visning i grupp maximerat till 15 personer och till reserverade tider utanför ordinarie besökstid. Av den anledningen har vi arrangerat två tillfällen (eventuellt flera) att besöka Liljevalchs och njuta av utställningen. De första 15 anmälningar reserveras till visningen den 11 november, om inte annat meddelas vid anmälningen. Bokade grupper släpps in via huvudentrén 10 minuter före visningsstart och måste lämna konsthallen direkt efter visningens slut. Men det kan finns möjlighet för att stanna efter visningen för att titta runt på egen hand eller besöka kaféet. Tid: Onsdagen den 11 november och torsdagen den 12 november kl 10.00 Plats: Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60, Stockholm Transport: Från centralbron med Spårvagn city 7, Bus 67 eller 69 till Djurgården. Närmaste Parkeringsplats är på Falkenbergsgatan bakom Liljevalchs. Kostnad: 100 kronor för medlemmar, för medföljande icke medlem 200 kronor. I priset ingår inträde till Liljevalchs samt visning med guide i 45 minuter. Anmälan: Senaste anmälningsdatum 25 oktober till Ole Lind (ole.lind@telia.com eller tel. 0709-936223) . Betalning: Skall ske senast den 28 oktober till Pg 4869516-7, ange Liljevalchs samt namn i meddelandefältet. Se hela inbjudan här!
INBJUDAN TILL MÅNADENS VANDRING Kom ut i vår vackra natur – i skogen finns det plats för alla!!!
Inom ALP-klubben märker vi att det finns intresse för aktiviteter som förenar naturupplevelser, motion och social samvaro. Det gäller inte minst i dessa tider när viruset begränsar vår tillvaro i så hög grad. ALP-klubben tar därför initiativ till att starta upp ett nytt arrangemang, nämligen vandringar i naturen med inslag av meditation. Det är helt nödvändigt med anmälan för att vi ska få grepp om hur stor gruppen blir. Ange mailadress och telefonnr så att du kommer med i gruppen som kan nås med information, t ex vid inställd vandring. Anmälan senast fredagen den 30 oktober till: Sven-Olof Rask, tel 0707819017 eller mail svenolof.rask@gmail.com. Förslag till nya månadsvandringar mottages tacksamt. Hur ska månadens vandring fungera? Den första vandringen - Start och mål – när, var, hur? Det kan du läsa här
Här är två länkar med information som vi skulle kunna delta samtidigt med ”Månadens Vandring”. Svenska Turistföreningen, STF Botvid Leif Larsson, kontaktman, skickade efter senaste gympan en inbjudan ”Vandring Garnudden den 25/10”. Tullinge SK Här fick Bosse S (blomsterhyllad igår för Naturpassets filmer) och här är deras ”Tipspromenad med kaffeservering - Alla rätt”, kör igång den 25/10.