ALP-klubben
Seniorklubben för dig som varit anställd inom DeLaval- eller Alfa Laval-koncernen och även för din partner
Välkommen till ALP-klubbens hemsida
Kontaktadress till ALP-klubben: medlemsinfo@alpklubben.se ALP-klubbens Plusgiro: 486 95 16-7 Hemsidesansvarig: hemsidesansvarig@alpklubben.se
Aktiviteter under vinter och vår 2021
Medlemsinfo från ALP klubben januari 2021.
Verksamheten är svår att genomföra i dessa Coronatider. Vi får förhålla oss till de regler och riktlinjer folkhälsomyndigheterna ger oss. Vaccineringen har påbörjats så snart kommer vi att se lättnader i restriktionerna. Vi har en förhoppning att verksamheten efter sommaren ska kunna bedrivas på ett normalt sätt. Idrottshallen har sagts upp av Alfa Laval men finns kvar i nuvarande form fram till halvårsskiftet 2021. Förhandlingar med fastighetsägaren om tider i hallen för hösten kommer snarast att inledas av Alfa Laval. Om lättnader i Corona- läget sker under våren, kommer hallen att öppnas och då kan gymnastiken påbörjas. Årsmötet kommer att äga rum i april. Vår förhoppning är att vi ska kunna hålla det på ett vanligt sätt, men om inte kommer det att ske digitalt via Zoom. Detta får vi återkomma till lite längre fram. Det som ändå bedrivits framgångsrikt är uteaktiviteter i form av olika promenader och detta kommer vi att fortsätta med i mindre grupper. Finns förslag på promenader får ni gärna komma med förslag. Vi arbetar f.n. med förberedelser inför årsmötet och förbereder oss på att verksamheten ska starta upp igen. Jag får önska er alla en god fortsättning på det nya året. Med vänlig hälsning Ingmar Ståhlman
GOD FORTSÄTTNING
2021
Planering av uteaktiviteter första halvåret 2021
Under hösten 2020 tog klubben initiativ till att starta upp ett nytt arrangemang ”Månadens vandring” med syftet att svara upp mot ett intresse för aktiviteter som förenar naturupplevelser, motion och social samvaro. Det gäller inte minst i dessa tider när viruset begränsar vår tillvaro i så hög grad. Fyra vandringar genomfördes i Lidaskogen under hösten/vintern 2020. Det var i genomsnitt 24 deltagare och det kunde ganska snart konstateras att vandringarna blev klart uppskattade. Intresset ökade dessutom för varje genomförd vandring. För 2021 planerar vi att fortsätta med ”Månadens vandring” med i stort sett samma upplägg som hittills. Vi går i grupper om åtta personer för att kunna hålla avstånd. Vi försöker att ha ett tema (gärna lärande tema) vid varje vandring. Om vädret tillåter siktar vi mot att genomföra en vandring var tredje vecka. Vi tar gärna emot förslag på vandringar. Läs mer här om: Naturpass cykel och vandring Hitta ut Tisdagsgympa Styrelsen genom Sven-Olof Rask
på det Nya Året
Vi väntar på vaccination.