Bli medlem


Vem kan bli medlem?

Alla anställda inom Alfa Laval- och DeLaval-koncernerna som uppnått pensionsålder eller fått förtida, avtals- eller  sjukpension har rätt till medlemskap.

Medlemskap kan även beviljas en person som vid själva pensioneringstillfället inte arbetade inom Alfa Laval eller DeLaval, men tidigare arbetat inom dessa företag och känner en samhörighet med tidigare arbetskamrater där.

Även maka/ make/sambo till sådana person har rätt till medlemskap
i ALP-klubben.

Se vår informationsbroschyr Välkommen till ALP-klubben (som pdf-fil)
Obs! För att få fram broschyren
   - klicka på ovanstående länk
   - därefter på "knappen" Download högst upp till höger
   - välj Öppna fil
Vad kostar medlemskapet?
Årsavgiften 100 kr per person.


Hur anmäler jag mig?                                                            

Skicka ett mail till medlemsinfo@alpklubben.se  
Vi behöver dessa uppgifter: Namn, Adress, Postnr. o. Postort, Mobilnr./ Hemnr. och gärna Mailadress.

Hur betalar jag?
Årsavgiften bestäms av årsmötet och ska vara betald senast 30 april till plusgirokonto 486 95 16-7. Märk talongen med namn och adress.