Ordföranden har ordet


Mars 2018

 Jag tackar för förtroendet att vara ordförande i ALP klubben ytterligare ett år.

Vidare vill jag tacka de som nu lämnat sina styrelseuppdrag, Karin Nyström och Jan Appelsved, för det fina insatser de gjort i styrelsearbetet.

ALP klubben är nu inne på sitt 34 år och verksamheten fortsätter som vanligt. Vårens och hösten verksamhet är i stort planerade, det som står närmast under våren är My fair lady den 24 april, Värmlandsresa den16-17 maj och den hemliga resan som planeras äga rum i augusti.

Gymnastiken pågår som vanligt i hallen på tisdagar kl. 9.30 till 10.30 och visar ett ökat intresse, f.n. är det ca 30 personer som deltar varje vecka.

Under 2017 har vi haft 543 deltagare i våra aktiviteter och då är inte gymnastiken medräknad, det är en i stort en oförändrad siffra mot 2016.

Mailutskicken som görs har skapat ett ökat engagemang.  Fortfarande är det ca.50 personer som enbart nås med postverkets försorg.

Medlemsantalet har vi hållit i stort på samma nivå som föregående år , just när detta skrivs 337 st.

Hemsidan kommer vi under året att se över i syfte att göra den mer intressant och lockande att besöka.

 

Till slut önskar jag alla ett spännande och händelserikt 2018.

 

Med vänliga hälsningar

__________________________

Ordförande i ALP klubben

Ingmar Ståhlman- År 2015
     mars-Jack