Ordföranden har ordet år 2010Vi inom styrelsen har planer på att skapa och uppdatera en hemsida, för att därigenom snabbare komma ut med information om planerade aktiviteter och förmedla detta till lägre kostnader. På alla sätt måste även vi tänka på ekonomin och tiden som går åt för att administrera våra utskick.

Med hemsidan vill vi också nå tidigare arbetskamrater, som numera är kvalificerade att få medlemskap i klubben.
Självklart kommer de som inte använder sig av datorn hemma, även i fortsättningen att få informationen via brev.

När vi talade om framtiden med vår blivande webbredaktör, Gunilla Herkevall, påpekade hon att det man skriver på hemsidan finns kvar länge och är tillgängligt för alla med tillgång till dator. Det innebär för ordföranden att noga överväga vad han skriver framöver.

Vid kontakt med Alfa Laval (i november 2010) framkom att motionsanläggningen kommer att återställas någon gång under 2011. Om, när och hur vi får tillgång till anläggningen kommer vi att meddela på hemsidan. Fram tills dess blir det endast "gympa på golvet".

När en uppdatering av hemsidan har gjorts, kommer alla att få ett "e-mail". Det är därför viktigt att adress- och telefonlistan är uppdaterad samt att den innehåller aktuella e-postadresser. Ett enkelt sätt att uppdatera är att skicka ett meddelande Ulla Nilsson eller Jack Söderlund
    Ulla   - epost: 08-53035086@comhem.se   
    Jack  - epost: jack.soderlund@comhem.se

Den här gången blev det inga påminnelser om att städa bort kläder som har krypmt eller är omoderna, om att ordna fotografierna till albumen eller underlagen för kommande generationers släktforskningar (det är ju du som har allt i ditt minne). Det är ju onödigt att påminna om sådant som redan pågår eller är slutfört.

Styrelsen för ALP-klubben vill tacka för år 2010 och tillönska er alla

En riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År!