Nya ordföranden har ordet
- april 2015

Inledningsvis vill jag börja med att tacka för förtroendet att vara ordförande i ALP klubben.

Vidare vill jag tacka alla de som nu lämnat sina styrelseuppdrag. Jack Söderlund, som efter 15 år slutar som ordförande, vidare sekreterare Ulla Nilsson som varit spindeln i nätet och hållit ihop hela verksamheten samt Ove Balck för de insatser han gjort. Ett stort tack till er alla!

ALP klubben är nu inne på sitt 31 år och verksamheten fortsätter som vanligt. Det som är planerat är en Mamma Mia konsert i Helsingfors den 6-8 maj och en resa till Kroatien den 10-18 oktober.

Vidare pågår gymnastiken mm i Hallen på tisdagar kl 09.30 till 10.30. Det handlar inte enbart om motion utan också ett socialt umgänge, där man kan tala om både aktuella saker, men även om gamla Alfa Laval och DeLaval minnen.

Det blir på något sätt en nystart med flera nya ledamöter i styrelsen, som har nya värderingar och åsikter.

Vi är mycket tacksamma att få in era synpunkter och uppslag på verksamhetens utformning.

I skrivande stund har vi inte kommit längre än att styrelsen nu är konstituerad.

Ett problem som klubben haft är medlemsrekrytering både från Alfa Laval och DeLaval. Vi har haft svårt att få information om vilka som gått i pension. Syftet är att få en rutin, där vi med regelbundenhet ska få information om vilka som gått i pension från våra företag.

Till slut vill jag önska alla ett händelserikt år.

Med vänliga hälsningar

Ordförande i ALP klubben
Ingmar Ståhlman

April 2015