Ordföranden har ordetOrdförande har ordet - mars 2017

Får tacka för förtroendet att vara ordförande i ALP klubben ytterligare ett år.

Vidare vill jag tacka alla de som nu lämnat sina styrelseuppdrag Inger Hane och Siw Klöverås, vidare vill jag tacka Gunilla Herkevall för det fina arbetet hon gjort för vår hemsida.

ALP klubben är nu inne på sitt 33 år och verksamheten fortsätter som vanligt. Vårens och hösten verksamhet planeras för närvarande besök på Riksteater kommer att ske i maj och den Hemliga resan planers att äga rum i augusti.

Gymnastiken pågår som vanligt i hallen på tisdagar kl 09.30 till 10.30 och visar ett ökat intresse.

Under 2016 har 551 personer deltagit i våra aktiviteter och då är inte gymnastiken medräknad, det är en ökning mot det senaste åren med ca 50 personer. En förklaring till detta är troligtvis den bättre och mer regelbundna kontakt med våra medlemmar via främst utskick via e-post.  Fortfarande finns ett 50 tal medlemmar som inte har e-post och dessa nås enbart vi de utskick som gör fast mindre frekvent.

Medlemsutvecklingen har vi hållit vid samma nivå som föregående år, dvs 340 personer och detta har vi kunnat göra på grund av bättre kontakt med nya avgående pensionärer både på Alfa Laval och DeLaval.

För att inte fastna i gamla invanda spår tar vi tacksamt emot förslag på nya aktiviteter så att vi ständigt utvecklar verksamheten.

Till slut vill jag önska alla ett spännande och händelserikt 2017.

Med vänliga hälsningar

Ordförande i ALP klubben
Igmar Ståhlman

Mars 2017