Ordföranden har ordet år 2012Det var inte så länge sedan som jag skrev under denna rubrik. Det sägs att tiden går fort, när man har trevligt. Jag har fått förtroendet att vara ordförande för ALP-klubben och det är just mycket givande och trevligt. Vi resonerar fram vilka arrangemang vi ska satsa på, någon tar ansvaret och i bästa fall får vi sedan uppskattning. Det är mycket stimulerande. Jag känner dock att jag saknar många medlemmar. Det kan självklart vara hälsan som spelar in, men det får inte vara ensamhet som uppstått som hämmar deltagandet i våra aktiviteter. Min egenerfarenhet är att det i klubben finns många som kan hjälpa till och pigga upp tillvaron.

Under årens lopp har det under denna rubrik skrivits ett antal uppmaningar: städa bort "krympta kläder", skriv ner livshändelser, ordna upp fotografier etc. Nu en ny uppmaning (av egen erfarenhet): tag backup på filer och bilder. På svenska: lagra kopior av dina register och bilder på lagringsenheter utanför datorn minne!!! Går din dator sönder, får du stora problem. Jag vet!!!

Vi måste framöver se över våra utgifter inom klubben, då vi nu ska betala för papper, kuvert och frimärken. Ett sätt är att vi ännu mer utnyttjar vår förträffliga hemsida för att bjuda in till kommande aktiviteter. Till dem som inte lämnat någon e-postadress kommer vi att fortsätta skicka papperisnformation. När vi uppdaterar hemsidan, sänder vi samtidigt ett datormeddelande (e-post) parallellt med kuvert till övriga. Du hjälper oss att spara, om du ser till att Ulla Nilsson har din korrekta e-postadress! Detta är ett ganska djärvt grepp, som vi gärna vill ha återkoppling om. Vi får absolut inte tappa kontakten med någon bara för att vi vill hålla utgifterna nere. Hör av dig till mig, så att jag får höra vad du tycker
    - telnr till Jack Söderlund: 08-531 810 77
    - e-post till Jack Söderlund: jack.soderlund@comhem.se

Styrelsen för ALP-klubben vill tacka för år 2012 och tillönska alla medlemmar

En riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År!

Jack Söderlund