Ordföranden har ordet år 2013Vi var alla anställda i Alfa-Laval-koncernen eller gifta med någon som var anställd där, Harry Faulkner var VD, det var vinter-OS i Sarajevo, Thomas Wassberg vann 50 km 5 sekunder före Gunde Svan, Olof Palme var statsminister, brottaren Tomas Johansson fälldes för doping, Desmond Tutu fick Nobels fredspris, fredskonferens hölls i Stockholm med 35 utrikesministrar samlade under ledning av Lennart Bodström, fotbollsspelaren Lotta Schelin och tennisspelaren Robin Söderling föddes. Basbeloppet var 20.300 kr (i dag 44.400 kr). Detta år bildades en veteranklubb i Tumba, och det fastställdes att årsavgiften skulle vara 100 kr. Det var alltså år 1984, och klubben fick namnet ALP-klubben. Nästa år är det med andra ord 30-årsjubileum för klubben, vilket naturligtvis skall uppmärksammas och firas. När och var kommer att informeras om i början av jubileumsåret.

Under de 30 åren har klubben haft 72 funktionärer, 33 kvinnor och 39 män. Jag hoppas att intresset för att ställa upp och göra en insats för klubben kommer att vara lika positivt under de kommande 30 åren ….

Det är nödvändigt att många idéer om nya aktiviteter kommer fram och att vi vågar ta nya grepp i takt med tiden. Jag har funnit att resor bör stå högt på dagordningen. Många ”kommer inte till skott” utan behöver ibland en puff för att förverkliga det man funderat på att göra. Görs det då tillsammans med några man känner, kan det kanske bli roligare och ”tryggare” än om man gör det ensam eller på tu man hand. Ett tillfälle till stor upplevelse är att resa med kubben till Island framöver. Mer om denna resa finner du på annan plats samt på hemsidan. Hälsan kan naturligtvis vara en hämsko ibland, men andra skäl till att inte resa finns knappast. Tiden är förbi då man skulle tänka på att lämna efter sig någonting till barnen, etc. Det är nu vi har möjligheten att spendera!! På vår hemsida finns i arkivet mina tidigare uppmaningar om att rensa i garderober etc. och därför ingenting mer om det nu.

Min önskan är att ALP-klubben skall fortsätta att få nya medlemmar och att ej nyttjade krafter tar ansvar för klubbens fortlevnad.

Styrelsen önskar alla i klubben
                                    En God Jul och Ett Gott Nytt År!                                   

 Jack Söderlund