Ordföranden har ordet år 2016Får tacka för förtroendet att vara ordförande i ALP klubben ytterligare ett år.

Vidare vill jag tacka alla de som nu lämnat sina styrelseuppdrag Nicke Jansson och Marianne Sobey och vidare revisor Lars Herkevall och valberedare Olov Cloth.

De nya styrelsen har fått en tydligare förankring från DeLaval, och det kommer säkert att medföra ett ökat intresse från deras sida.

ALP-klubben är nu inne på sitt 32 år och verksamheten fortsätter som vanligt. Det som nu är planerat är en nostalgitripp i form av veteranbilar den 20 april och en två-dagars kulturresa till Dalarna den 25-26 maj 2016.

Gymnastiken pågår som vanligt i Hallen på tisdagar kl 09.30till 10.30 och fler verkar ansluta, som mest har vi varit närmare 40-tal personer.

Ytterligare driver vi en cirkel i släktforskning för intresserade medlemmar, drygt 10 personer deltar.

Under 2015 har vi fått till en rutin där vi halvårsvis får information om vilka som gått i pension både från DeLaval och Alfa Laval. Vi har också från och med i år en informationsbroschyr som presenterar vår organisation. Vidare har vi ökat informationsutskicken till våra medlemmar, sammantaget ser vi ett ökat intresse för vår verksamhet.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter på aktiviteter och verksamhetsinriktning.

Till slut vill jag önska alla ett spännande och händelserikt år.

Med vänliga hälsningar

Ordförande i ALP klubben
Ingmar Ståhlman