Vad händer mer - STF Botkyrka-Salemskretsen
STF Lokalavdelning Botvid är en av Svenska Turistföreningen lokala avdelningar med cirka 2 400 medlemmar.

Kretsen arrangerar ett variationsrikt program med inriktning mot naturupplevelser inom regionen samt värnar bygdens kulturarv genom besök och utflykter till historiska platser och minnesmärken.

Både du som är medlem i STF och du som inte är medlem är välkommen till kretsens olika aktiviteter.

Läs mer på Lokalavdelning Botvids hemsida